BESTUUR

Bestuur

John Stoopen

Voorzitter


Leon Weterings

Secretaris/Ledenadministratie


Gerge Emmen

Wedstrijdsecretaris


Patricia Roos

Penningmeester


Dennis van Dongen

Sponsorcommissie


Cathelijne Goedvree

Activiteitencommissie


Calvin Fieret

Activiteitencommissie


Ron Schouwenaar

Vrijwilligerscommissie


Henk-Jan Nijenhuis

Vrijwilligerscommissie


Linda Nous

Kascommissie


Misja de Jong

Kascommissie


Marc van Straelen

Commissie materialen


Technische Zaken Heren

Technische Zaken Dames