CONTRIBUTIE

Als lid van Barons betaal je contributie. Het lidmaatschap, en dus de bijbehorende contributie, wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tot wederopzegging van het lidmaatschap. De contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering (ALV) vastgesteld. De hoogte van de contributie wordt bepaald op basis van de leeftijdsindeling.

Contributie - Seizoen 2019 - 2020

Categorie Trainend lid Spelend lid
Jeugd (t/m U18) € 166,20 € 297,40 (= incl. 25 euro voor tenue)
Senioren € 203,20 € 383,60 (= incl. 25 euro voor tenue)
Jeugd (t/m U18) spelend in een landelijke competitie € 397,40
Senioren spelend in een landelijke competitie € 483,60

Inschrijfgeld: € 12,50
Huur wedstrijdtenue: € 25,00 per seizoen

Automatische incasso

Het innen van deze contributie geschiedt altijd via een automatische incasso. Deze automatische machtiging verleen je door de achterkant van het inschrijfformulier in te vullen, dit is verplicht. Wanneer er geen automatische machtiging is afgegeven, wordt je inschrijving niet in behandeling genomen. Barons kent vier contributie periodes; eind september, eind november, eind januari en eind maart. Het inschrijfgeld wordt samen met je eerste contributie-betaling afgeschreven. Het contributiebedrag kan ook in een keer betaald worden en moet dan voor 1 oktober op de rekening van Barons binnen zijn. De contributie wordt ieder jaar verhoogd met 2,5% indexering. Ook is in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2018 afgesproken dat de contributie de komende vier jaar met 12,50 euro wordt verhoogd.