Gewonnen: 185 - Verloren: 153 - Gelijk: 1

Opzeggen

Het lidmaatschap kan slechts worden beëindigd op 30 juni van het lopende verenigingsjaar. Deze moet vóór 1 juli bij het secretariaat binnen zijn. Tussentijds vertrek voor spelende leden is niet mogelijk. Opzeggen kan alleen schriftelijk, gelieve deze opzegging te sturen aan secretaris@barons.nl.