Gewonnen: 185 - Verloren: 153 - Gelijk: 1

Taken

Ieder spelend lid van de Glaslijn/Barons wordt ingedeeld om taken, zaalwacht, scheidsrechter, timer, scorer of 24-seconden operator, te verrichten. Deze taken zijn verplicht en als iemand verhinderd is, moet hij/zij zelf een vervang(st) er regelen.

Of het nou om zaalwacht, scheidrechter, timer, scorer of 24-seconder operator gaat, zonder kunnen we in ieder geval niet basketballen! Daarom is het belangrijk dat iedereen zijn toegewezen taak uitvoert. Deze taken zijn te vinden op onze website: www.barons.nl of in de lichtbak in de hal van sporthal De Doelen. Helaas gebeurd het nog té vaak dat mensen niet op komen dagen of geen zin hebben om een taak uit te voeren. Dit is nu eenmaal wat erbij hoort. Of je nou ziek bent, geblesseerd of niet aanwezig kan zijn, ben je zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervanging voor je taak! Gebeurd dit niet dan gaan er vanaf nu consequenties volgen, hierover volgt binnenkort meer informatie. Maar de goede, sportieve mens doet er natuur-ijk alles aan om gewoon aanwezig te zijn, toch?!!

Zaalwacht
Per wedstrijddag worden twee mensen als zaalwacht ingedeeld, ieder voor een halve dag. Zij helpen de zaal opbouwen en opruimen. Deze mensen ondersteunen anderen waar nodig. De zaalwacht is verantwoordelijk voor het goede verloop van de wedstrijden gedurende de tijd dat hij/zij is ingedeeld, dat betekent:
• Wees 15 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig.
• Zorg samen met de teams dat de zaal tijdig is opgebouwd (banken, baskets, 24-sec, wedstrijdtafels, sheets, etc.) en de wedstrijden op tijd kunnen beginnen.
• Regel het aanwezig zijn van de scheidsrechters, scorer, timer en eventueel de 24-seconden operator, voor de indeling zie takenschema in lichtbak in de hal sporthal De Doelen.
• Sta geen onnodige personen toe achter of rond de wedstrijdtafel.
• Ruim samen met de teams de zaal aan het eind van de dag weer op.
• Verzamel alle sheets en controleer op volledigheid (lidnummers (alle lidnummers moeten ingevuld zijn), uitslagen, handtekeningen scheidsrechters, competitienummers (bijvoorbeeld “R8H1E”), wedstrijdnummer (bijvoorbeeld “CH”), datum, tijd en plaats)
• Alle WITTE sheets (m.u.v. het sheet van HS1) moeten opgestuurd worden naar Bert Bollen, ook van de wedstrijden die eventueel niet door gegaan zijn. Vermeld de reden waarom de wedstrijd niet is door gegaan en stuur deze ook gewoon mee!
• Het WITTE sheet van HS1 moet opgestuurd worden naar de NBB in Nieuwegein.
• Van de wedstrijden van HS2, HS3, HS4, DS1, DS2, DU22 en JU18-1 moet een gekleurd sheet opgestuurd worden naar Toon van den Biggelaar.
• In de lade bij de beheerder liggen lege gefrankeerde enveloppen (met de adressen) die verstuurd moeten worden. Jij bent als zaalwacht verantwoordelijk voor het versturen van deze enveloppen. Het is heel belangrijk dat dit gebeurd, anders volgen er boetes voor de vereniging.

Als zaalwacht ben je verantwoordelijk voor al het aanwezige materiaal in de zaal. Dus ook de ballen. Haal alleen de nodige ballen uit de rekken en houdt de rekken verder op slot. Wijs mensen op hun verantwoordelijk. Zorg dat de zaal schoon en netjes blijft.

Om de zaalwacht taak goed over te kunnen dra- gen is het van belang dat je de sheets en andere formulieren die je in vult in de bak laat liggen zodat deze altijd te vinden zijn door de persoon die de taak van je overneemt. Communiceer met elkaar en vertel waar eventueel op gelet moet worden.

Scheidsrechters
Bij het fluiten van een wedstrijd (uit of thuis) draag je een grijs T-shirt en neem je je eigen fluit mee.

De jury
De jurytafel bestaat uit 2 of 3 personen, scorer, timer en eventueel een 24-seconden operator, afhankelijk van het niveau. Op de wedstrijdtafel ligt een (geplastificeerd) A4-tje met een beschrijving hoe het sheet werkt en wat de belangrijkste regels zijn bij het hanteren van de 24-seconden en timer. Ook ligt er een (geplastificeerd) A4-tje voor de bediening van scorebord.

Scorer
De scorer zorgt ervoor dat het wedstrijdverloop op het sheet wordt genoteerd. Schrijf elk kwart met een andere kleur.

Vóór de wedstrijd:
• Bij team A wordt de naam van het thuisteam en bij team B wordt de naam van het uitteam ingevuld.
• Het competitienummer, wedstrijdnummer, datum, tijd en plaats worden ingevuld.
• De scheidsrechters noteren zelf hun naam en eventueel hun nummer op het sheet.
• De coaches vullen de licentienummers, de namen en de rugnummers van de spelers/ speelser in.

Tijdens de wedstrijd:
• In de grijze kolom wordt onder de letter M de minuut ingevuld waar de wedstrijd zich in bevind. Men begint met de 1 van de eerste minuut tot en met de 8ste of 10de minuut.
• In de twee kolommen met elk 2 rijen aan weerszijden van de minuten wordt de score van elk team afzonderlijk bijgehouden. Boven deze kolommen zet men dan een A voor het thuisteam en een B voor het uitteam.
• In de linkerrij van de scorekolom zet men het rugnummer neer van degene die scoort. In de rechterrij van de scorekolom telt men de punten op van het desbetreffende team.
• Vrije worpen worden genoteerd met het rugnummer van de nemer in de linkerrij met in de rechterrij een accolade voor 1, 2, of 3 vakjes. Bij een bonus vrije worp dus voor 1 vakje, bij 2 vrije worpen voor 2 vakjes enz. Een gemiste vrije worp wordt met een dwars streepje genoteerd.
• Bij een driepunter zet men om het rugnummer van de speler een cirkel en telt men 3 punten bij het totaal van het team op.
• Time-outs noteert men door de minuut in te vullen in de time-outs vakjes. Elk team heeft in de eerste helft 2 time-outs en in de tweede helft heeft met er 3.
• Een persoonlijke fout wordt genoteerd door de minuut waarin deze gemaakt is in te vullen in de kolom fouten achter de speler (1 t/m 5). Tevens moet elke fout worden aangekruist in de rij teamfouten. In elk kwart mag een team 4 persoonlijke fouten maken zonder gevolgen; vanaf de 5de teamfout krijgt de tegenstander 2 vrije worpen bij elke fout. Teamfouten zijn bij U10 en U12 niet van toepassing.
• Na elk kwart vult men onderaan het sheet bij de kolom scores de kwartscore in, dus hoeveel er in één kwart is gescoord voor beide teams.
• Vul na de wedstrijd de einduitslag in voor team A en B en de naam van het winnend team.
• Vul de namen van de scorer, timer en 24-sec. operator in links onder.

Timer
Bijhouden van de tijd, dit kan met een elektronisch scorebord zijn of met een handklok. De timer houdt ook de stand bij op het scorebord. Een wedstrijd duurt 8x4 minuten of 4x10 minuten afhankelijk van de leeftijdscategorie en het niveau. De scheidsrechter geeft aan wanneer de klok aangezet moet worden; hij beweegt zijn hand van boven z’n hoofd naar beneden.

De klok wordt aangezet wanneer:
• De bal na de sprongbal wordt aangeraakt.
• De bal na het innemen vanaf de zijlijn of achterlijn wordt aangeraakt.
• De bal na een gemiste vrije worp wordt aangeraakt.
• De bal na een rake vrije worp wordt ingenomen en aangeraakt.

De klok wordt stopgezet wanneer:
• De scheidsrechter fluit en zijn hand boven zijn hoofd steekt.
• De bal buiten het speelveld terechtkomt.
• Er een persoonlijke fout wordt gefloten.
• Er vrije worpen genomen worden.
• Er een time-out gaande is.
• Een kwart is afgelopen.

24-seconden operator
Een team mag maar 24 seconden over de aanval doen, voor die tijd moet er een schotpoging zijn ondernomen. De 24-seconden-klok wordt aangezet wanneer een ploeg in balbezit komt.

De 24-seconden-klok wordt gereset wanneer:
• Er gescoord is
• Er een persoonlijke fout is gemaakt.
• De bal bij een doelpoging de ring heeft geraakt.
• Als alleen het bord wordt geraakt loopt de 24-seconden-klok gewoon door.
• De bal opzettelijk met de voet is gespeeld door een speler.

De 24-sec-klok wordt niet gereset wanneer:
• De verdedigende ploeg de bal uittikt en de aanvallende ploeg balbezit houdt
• Er een time-out plaatsvindt

Balbezit pijl
De wedstrijd begint met het jumpbal. Zodra deze heeft plaatsgevonden treedt de beurtelings bal- bezit regel in werking. Hierbij zullen de teams om de beurt de bal krijgen als:
• Twee spelers/speelsters de bal tegelijk vast- hebben.
• Het niet duidelijk is wie de bal als laatste heeft aangeraakt.
• Spelers/speelsters van beide partijen een persoonlijke fout krijgen (dubbelfout).

Het team die geen balbezit heeft na de jumpbal zal als eerste de bal krijgen in vorm van een inworp ter hoogte van de plek waar de situatie zich voordoet. Het team was beloond wordt met de om beurten balbezit inworp zal aangeduid worden door de beurtelings balbezit pijl. De richting van de pijl wordt direct omgekeerd als de beurtelings balbezit inworp eindigt. De pijl moet in de speelring van de teams worden bedient.

Handleiding voorbeeld wedstrijdformulier