OPZEGGEN

Het lidmaatschap moet worden opgezegd voor 1 juli van het lopende verenigingsjaar. Opzeggen moet bij de secretaris van de club, dat mag via mail. Je kunt tussentijds of na 1 juli opzeggen, maar dat betekent dat je de contributie moet blijven betalen voor het hele jaar. Trainende leden die na 1 juli opzeggen, betalen 1 termijn contributie en de bondsbijdrage. Onder meer omdat wij per jaar een bondsbijdrage aan de NBB moeten betalen en omdat we na 1 juli aan de slag gaan met de teamsamenstelling en op basis daarvan o.a. sportzalen huren. De bondsbijdrage van de NBB wordt aan het begin van het seizoen geïnd en moet Barons dus sowieso betalen. Opzeggen kan alleen schriftelijk. Dit kan door een mail te sturen aan secretaris@barons.nl.