OPZEGGEN

Het lidmaatschap kan slechts worden beëindigd op 30 juni van het lopende verenigingsjaar. Deze moet vóór 1 juli bij het secretariaat binnen zijn. Je kunt tussentijds opzeggen, maar dat betekent dat je de contributie moet blijven betalen voor het hele jaar. Onder meer omdat wij per jaar een bondsbijdrage aan de NBB moeten betalen. Die wordt aan het begin van het seizoen geïnd en moet Barons dus sowieso betalen. Opzeggen kan alleen schriftelijk. Dit kan door een mail te sturen aan secretaris@barons.nl.