CONTRIBUTIE

Als lid van Barons betaal je contributie. Het lidmaatschap, en dus de bijbehorende contributie, wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tot wederopzegging van het lidmaatschap. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) vastgesteld. De contributies zijn verschillend per type lidmaatschap (trainend of spelend), leeftijdsindeling en competitie-niveau, en bedragen per seizoen:

Contributie - Seizoen 2019 - 2020

Categorie Trainend lid Spelend lid
Jeugd (t/m U18) € 166,20 € 297,40 (= incl. 25 euro voor tenue)
Senioren € 203,20 € 383,60 (= incl. 25 euro voor tenue)
Jeugd (t/m U18) spelend in een landelijke competitie € 397,40
Senioren spelend in een landelijke competitie € 483,60

Inschrijfgeld: € 12,50
Huur wedstrijdtenue: € 25,00 per seizoen

Hoe wordt de contributie geïnd?

Het innen van de contributie vindt altijd plaats door middel van een automatische incasso. Deze automatische machtiging verleen je door de achterkant van het inschrijfformulier in te vullen, dit is een verplicht onderdeel van de inschrijving. Zonder afgifte van een automatische machtiging, wordt je inschrijving bij Barons niet in behandeling genomen. Barons kent vier incasso-periodes; eind september, eind november, eind januari en eind maart. Het inschrijfgeld wordt samen met je eerste contributie-termijn afgeschreven. Het contributiebedrag kan ook in één keer betaald worden, het bedrag moet dan vóór 1 oktober van het betreffende seizoen op de rekening van Barons (IBAN: NL18RABO0116733314) binnen zijn. De contributie wordt jaarlijks verhoogd met 2,5% indexering, ook is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2018 afgesproken dat de contributie de volgende vier jaar met 12,50 euro wordt verhoogd.