Versoepeling sporten kinderen tot 12 jaar
Afgelopen dinsdag 21 april kondigde premier Mark Rutte aan dat sporten voor kinderen tot 12 jaar mag. Wel onder een aantal voorwaarden. Het geldt namelijk voor buiten sporten en officiële wedstrijden mogen niet gespeeld worden. Het bestuur van Barons heeft er over vergaderd (online). Omdat basketball natuurlijk geen buitensport is, zitten we al met het probleem van een goede locatie om buiten te sporten. Die zijn er wel wat in Breda, maar daar gebruik van maken houdt ook wel het een en ander in. Toezicht op het afzetten van kinderen bijvoorbeeld, het begeleiden van de kinderen en er moet een buitenplek zijn die op dit moment open is en waarvan de gemeente het goedkeurt dat er gesport wordt. Kortom: er zitten nog best wat haken en ogen aan. Maar we snappen ook heel goed dat kinderen hun vrienden weer willen zien en dat ze ernaar snakken om weer samen te basketballen. De Nederlandse Basketballbond (NBB) is in overleg met NOC/NSF over een advies aan de clubs in Nederland. Wij wachten af wat daar uit komt. Daarna moeten we ook gaan kijken in overleg met de gemeente wat mogelijk is. Het kan dus nog even duren, maar we zijn er wel mee bezig.

Teams volgend seizoen
Onze TC is de afgelopen weken hard bezig geweest met de samenstelling van de teams voor volgend seizoen. Steeds meer puzzelstukjes vallen op hun plek. Veel teams zijn al rond en ook zijn er al voor veel teams trainers/coaches gevonden. Zodra alles definitief is, laten we dat weten. Dat kan nog even duren. We moeten bijvoorbeeld wachten tot 1 juni omdat leden tot die datum kunnen opzeggen. Nog even geduld dus.

Compensatie van de kosten voor kantine Homecourt
Barons heeft deze week bericht gehad van de rijksoverheid dat de club compensatie krijgt voor het omzetverlies waar we nu met deze crisis mee te maken hebben. We kunnen natuurlijk niets verkopen in Homecourt en ook de pacht van de kantine loopt op dit moment door. We zijn blij dat een groot deel van deze kosten nu gecompenseerd wordt met het bedrag dat we via het rijk ontvangen. Deze compensatie heeft geen invloed op een eventuele teruggaaf van een deel van de laatste termijn contributie, volgend seizoen. Daarvoor moeten we weten of we de zaalhuur aan de gemeente moeten betalen voor deze periode. Daar hebben we nog geen informatie van de gemeente over gehad.

Samenstelling bestuur volgend seizoen
Achter de schermen zijn we druk bezig met de samenstelling van het nieuwe bestuur. Zowel de voorzitter als de secretaris nemen vanaf volgend seizoen afscheid. Voor de voorzittersrol hadden zich drie kandidaten gemeld. Helaas zijn er twee afgehaakt. Dat betekent dat er geen verkiezingen gehouden hoeven te worden. Ook voor de rol van secretaris is een lid dat zich heeft gemeld. We noemen even nog geen namen, maar zijn wel heel blij dat mensen die bij de club betrokken zijn een rol willen gaan spelen in ons bestuur. We gaan kijken hoe wel de ALV vorm gaan geven. Dat is namelijk de plek waar de nieuws bestuursleden definitief benoemd worden. We wachten de persconferentie van 12 mei van het kabinet af hoe we de ALV vorm gaan geven. Op die datum wordt bekend wat de maatregelen na 19 mei worden ivm het coronavirus.

Voor nu blijf gezond, let op jezelf en de mensen om je heen. Stay safe!