Vierde termijn contributie eind april
We hebben gisteren in onze (online) bestuursvergadering besloten om het volledige bedrag contributie te innen voor de laatste termijn die eigenlijk eind maart geïncasseerd zou worden. Deze incasso gaat nu eind april verstuurd worden.

Uitleg 
Waarom zullen jullie je misschien afvragen? Een logische vraag. Op dit moment hebben we er helaas geen zicht op wat de gemeente gaat doen met het geld dat wij moeten betalen voor de zaalhuur. Ook voor de huur van onze kantine Homecourt hebben we op dit moment geen duidelijheid.  Op korte termijn verwachten we ook geen uitleg te krijgen vanuit de gemeente. We hebben meerdere keren contact gezocht, maar ook zij weten het antwoord op dit moment niet. Dat is op zich niet heel vreemd, de coronamaatregelen voor evenementen lopen immers tot 1 juni. We verwachten dat we na die datum wel meer weten over eventuele kwijtschelding van de zaalhuur. Maar tot die tijd kunnen we als club helaas niet wachten. De andere lasten die we moeten betalen, lopen gewoon door. O.a. de rekeningen van de NBB en de rekening voor Homecourt. Dat maakt dat we besloten hebben om de volledige incasso te innen.

Volgend seizoen 
Maar…., mocht blijken dat we van de gemeente toch kwijtschelding krijgen voor een aantal maanden zaalhuur of dat de pacht van Homecourt wordt kwijtgescholeden, dan gaan we dat met jullie verrekenen in de contributie voor volgend seizoen. Ook leden die nu hun lidmaatschap opzeggen, krijgen dan een deel van de contributie teruggestort. Hoeveel dat zal zijn, blijft ook voor ons koffiedik kijken. Maar we houden jullie op de hoogte.

Leden die landelijk spelen
Zoals eerder aangekondigd betalen spelers die in een landelijk team spelen (Heren 1, Dames 1 en JU18-1) bij de laatste incasso 100 euro extra. Dit is ter compensatie van het bedrag dat wij als club extra moeten betalen voor landelijke teams. Het inschrijvingsgeld voor deze teams is fors hoger dan voor andere teams. In de ALV van 2019 is besloten die door te berrekenen aan de spelers uit de landelijke teams.

We hopen verder dat iedereen gezond en fit is en niet teveel overlast heeft van het coronavirus. Let op jezelf en op elkaar. Als we meer weten over komend seizoen en wanneer er weer getraind kan worden, laten we dat weten. Stay safe!